Прізвище, Ім'я, по-батькові**
Дата народження**:
Індивідуальний податковий код**:
Паспорт **:
Адреса реєстрації**
Адреса проживання: 
Місце роботи та посада**
Ваш дохід**
Сумарний дохід інших членів родини: 
Поточні зобов'язання**
Контактний телефон**
Додатковий телефон: 
Сума кредиту**
Оберіть найближче до вас відділення: 
** Поля, позначені + цією позначкою, обов'язкові для заповнення.
 
Подаючи цю анкету:
  1. Я надаю згоду на обробку своїх персональних даних (збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) в наданому мною обсязі, а також використання, поширення, доступ до персональних даних третіх осіб, відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про захист персональних даних», та надаю згоду на включення інформації про мене до бази персональних даних кредитної спілки «Оберіг».
  2. Я підтверджую достовірність, коректність вказаних в цій анкеті даних та добровільність надання цих даних.